Budi i ti dio kampanje „Čuješ, vidiš, znaš – REAGUJ!“  koja ima za cilj da uključi građane/ke, komšije, rodbinu, prijatelje, poznanike da ukoliko ČUJEŠ, VIDIŠ, ZNAŠ da se u tvojoj blizini događa nasilje REAGUJ i pozovi 122. Policijski službenici su tu da postupe po zakonu i pruže zaštitu žrtvi nasilja kroz dosljedno podnošenje Zahtjeva za isticanje zaštitnih mjera.

Ko može biti dio kampanje? Svi građani i građanke koji su mišljenja da se treba zaustaviti nasilje u porodici. Koji smatraju da žrtva ne treba da osjeća sramotu zato što je neko tuče dok onaj koji je počinio nasilje nastavlja normalno da živi. Da policija treba da pruži zaštitu i distancira nasilnika od žrtve, primjenjujući Zakon o zaštiti od nasilja u porodici u FBiH.

Potrudit ćemo se da se i Vaš glas čuje kroz poruke koje nam pošaljete, a za koje budemo procijenili da ispunjavaju ciljeve kampanje. Emitovat ćemo ih kroz radijske jinglove, objaviti na društvenim mrežama, aplicirati na promotivni materijal, govoriti na uličnim akcijama… Kao organizatori kampanje smatramo da svaki građanin/ka ima pravo da izrazi svoje mišljenje o ovoj temi, kako bi zajedno podigli svijest javnosti i onih koji su na pozicijama moći o važnosti prevencije i sprečavanja nasilja u porodici koja je stub društva.

Pošaljite nam Vaše poruke, podršku, zamisli i preporuke. Možete to uraditi sa potpisom imena i prezimena ili anonimno.

#ČuješVidišZnašReaguj

    Call Now ButtonPrijavi nasilje