U Tuzli se 18., 19., i 22. marta održavaju fokus grupe sa policijskim službenicima sa područja Tuzlanskog kantona koji su učestvovali u realizaciji kampanje Čuješ, vidiš, znaš – Reaguj!

Sastanci imaju za cilj evaluaciju aktivnosti koje su sprovedene od početka kampanje u novembru 2020. godine pa do danas, kako bi se identifikovao obim postignutih željenih promjena ponašanja ciljnih skupina, odnosno, da li je povećan broj podnesenih zahtjeva za izricanje zaštitnih mjera predviđenih Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici FBiH i broj prijava nasilja u porodici na području našeg kantona, saopćeno je iz Udruženja građana Vive Žene Tuzla.

– Planirano je pet fokus grupa sa predstavnicima MUP-a TK, a imaju za cilj da od samih policijskih službenika dobijemo stavove, mišljenja, osvrt na provedenu kampanju. Da policijski službenici uporede stanje kakvo je bilo kod podnošenja zahtjeva za izricanje zaštitnih mjera prije početka kampanje i projekta i sad kada kampanju privodimo kraju. Na kraju ćemo imati rezime njihovih stavova, preporuka za ubuduće. Na osnovu prvih sastanaka možemo zaključiti da je kampanja držala u fokusu ovu temu, da je došlo do direktnih promjena u policijskim stanicama kada je riječ i o nadzoru provođenja zaštitnih mjera, ali i osjetljivost za pitanje i prepoznavanje potreba žrtava nasilja u porodici kao i do povećanja izrečenih zaštitnih mjera – istakla je koordinatorica u Vive Žene Tuzla Suzdina Bijedić.

U aprilu će biti održana i završna manifestacija kojom će se obilježiti i kraj kampanje Čuješ, vidiš, znaš – Reaguj! Na događaju će biti prezentirani rezultati kao i dodijeljene zahvalnice za sve koji su u saradnji sa U.G. Vive Žene doprinijeli da se projekat i kampanja provedu na najbolji način.

Pomenute aktivnosti realizuju se u okviru regionalnog projekta “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova” kojeg finansira Europska unija, a provodi UN Women. U sklopu pomenutog projekta U.G. Vive Žene Tuzla u partnerstvu sa Ministarstvom unutrašnjih poslova TK provode projekat “Prevencija i sprječavanje nasilja na području Tuzlanskog kantona”. Osnovni zadatak projekta je obezbijediti zaštitu žrtvama nasilja u porodici kroz dosljedno podnošenje Zahtjeva za izricanje zaštitnih mjera.