Ukoliko vam se na ulici vašeg grada ili u dvorištu kuće obrate studenti u pratnji policije, znači da ste dobili mogućnost da odgovorite na anketu vezanu za nasilje u porodici i na taj način date svoj doprinost kampanji Čuješ, vidiš, znaš – Reaguj! Pozovi 122.

Tokom februara i marta na području Tuzlanskog kantona provodi se aktivnost „Od vrata do vrata“ u okviru koje će studenti i policijski službenici u svojim lokalnim zajednicama razgovarati sa građanima na temu nasilja u porodici, te ih informisati o Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici FBiH, mogućnostima zaštite žrtava kroz povećan broj predlaganja zahtjeva za zaštitne mjere, postojanju Sigurne kuće na području TK i drugih institucija koje su subjekti zaštite kada se govori o nasilju u porodici. Od izuzetne je važnosti da građani razumiju da nasilje u porodici nije privatni problem već društveni i da svojim pozivom mogu spriječiti da se to nasilje ponavlja i u budućnosti, a najveće žrtve u tom procesu jesu djeca.