Do sredine novembra ove godine u Sigurnoj kući, Udruženja građana “Vive žene” u Tuzli smješteno je 79 žrtava porodičnog nasilja i to 34 ženi i 45-ero djece. Znatno je to više u odnos na 65 žrtava koliko ih je u ovoj sigurnoj kući bilo smješteno tokom prošle godine. To je samo jedan od pokazatelja o porastu porodičnog nasilja u godini koju obilježava pandemija uzrokovana korona virusom. S ciljem zaustavljanja takvih trendova, odnosno prevencije i sprečavanja porodičnog nasilja na području Tuzlanskog kantona, danas je zvanično počela i velika medijska kampanja pod nazivom “Čuješ, vidiš, znaš – reaguj”. Kampanja je predstavljena na press konferenciji održanoj u organizaciji “Vive žene” u Tuzli, koja je provodi kao dio velikog projekta “Prevencija i sprečavanja nasilja u porodici na području Tuzlanskog kantona”. Partneri na projektu odnosno kampanji su Ministarstvo unutrašnjih poslova i Radio-televizija Tuzlanskog kantona.

Specifičnost ove kampanje je to što je usmjerena na policijske službenike, koji su ključna karika u borbi protiv porodičnog nasilja.

“Prvi policijski službenici koji dođu na lice mjesta, imaju prevashodno zadataka da zaustave nasilje, odnosno da spriječe nasilnika da dalje vrši nasilje i da žrtvi pruže neophodnu pomoć. Prilikom pružanja pomoći svakako da koristimo i usluge sigurne kuće, zdravstvenih ustanova, moram spomenuti i centre za socijalni rad, jer u velikoj većini porodica, uglavnom su žrtve nasilja u porodici, 95% žene i malodobna djeca” istakla je danas Amra Kapidžić portparolka Uprave policije MUP-a TK

U prvih devet mjeseci ove godine u Tuzlanskom kantonu prijavljena su 302 slučaja porodičnog nasilja. Znatno je to više u odnosu na prošlu i pretprošlu godinu, kada je za 18 mjeseci prijavljeno 465 slučajeva. Nažalost, u u 2020. godini u svim slučajevima nasilja sudovima nisu podnošeni zahtjevi za izricanje zaštitnih mjera koje propisuje Zakon o zaštiti od nasilja u prodici. Njih je ukupno šest, a među njima su zabrana približavanja žrtvi naslja te obavezni psihosocijalni tretman.

“Kada su u pitanju zaštitne mjere u prvih devet mjeseci ove godine, od strane policijskih službenika podnesena su 62 zahtjeva za 99 zaštitnih mjera Nadležni sudovi su donijeli 55 rješenja za 91 zaštitnu mjeru” ističe Kapidžić.

“Ovaj pokazatelj govori o tome da policijski službenici ne provode Zakon u svim slučajevima kod prijave nasilja u porodici, a samo dosljedno provođenje Zakona obezbjeđuje veću zaštitu žena i djece, žrtava porodičnog nasilja. Mi smo svjesni da policijski službenici se svakodnevno susreću sa preprekama koje sprečavaju dosljednost u primjeni i poštovanju Zakona, specifčnosti podnošenja zahtjeva za izricanje zaštitnih mjera. Do tog zaključka smo došli nakon provedenog istraživanja i analize ponašanja i stavova policijskih službenika u prvoj fazi projekta”kaže Aida Mustačević-Cipurković koordinatorica Projekta “Prevencija i sprečavanje nasilja u porodici na području Tuzlanskog kantona”

Upravo zato i danas promovisani 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja koji traju do 10. decembra i medijska kampanja koja će trajati do kraja aprila naredne godine imaju za cilj da se podnošenje zahtjeva za primjenu zaštitnih mjera usvoji kao profesionalni standard u svim slučajevima nasilja u porodici. Istovremeno kampanja je usmjerena i na sve građane koji trebaju znati da su obavezni prijaviti nasilje kada o njemu imaju spoznaju. Posebno je to važno u vremenu pandemije kojem se ne nazire kraj, a koje je donijelo povećanje porodičnog nasilja.

“Od sredine maja počinje rapidno da se povećava broj poziva, dolazaka u sigurnu kuću, dolazaka na ambulantni razgovor, a sve zbog problema nasilja u porodici. Tako da mi od polovine maja bilježimo povećan broj i prijava nasilja putem telefona, putem dolazaka u Centar, ali i povećan broj zahtjeva za smještaj u sigurnu kuću” podaci su koje je danas iznijela Danijela Huremović voditeljica Sigurne kuće U.G. “Vive žene” Tuzla.

Zbog toga je upućen i apel svim nivoima vlasti da u pripremi rebalansa ovogodišnjih te prijedloga budžeta za narednu godinu ne redukuju sredstva predviđena za rad Sigurne kuće. Medijska kampanja i projekat koje je danas organizacija Vive žene zvanično započela realizuju se u okviru regionalnog projekta “Sprovođenje normi, mijenjanje stavova” koji finansira Evropska unija, a povodi organizacija UN Women.