Čuješ ?

Žrtve nasilja u porodici su usamljene, izolirane, ispunjene strahom.

Bez obzira gdje I kada se nasilje u porodici dešava.

Ukoliko vidiš, čuješ, znaš – REAGUJ.

Vidiš ?

Policija prva reaguje na prijavu nasilja u porodici.

Zna kako pružiti zaštitu i predložiti mjeru!

Predloži mjeru, uvijek i bez izuzetka!

Znaš?

Nasilje je i tvoj problem.

Ne toleriši nasilje!

Zaštitne mjere čuvaju porodice od nasilja.

Predloži mjeru, uvijek i bez izuzetka.

Reaguj!

Znaš li da zaštitne mjere čuvaju porodice od nasilja?

Predloži mjeru uvijek i bez izuzetka!

Svrha zaštitnih mjera

Svrha ovih zaštitnih mjera je osiguravanje nužne zaštite zdravlja i sigurnosti osoba izloženih nasilju, sprečavanje i suzbijanje nasilja u porodici, otklanjanje posljedica
učinjenog nasilja i poduzimanje efikasnih mjera preodgoja nasilnika i otklanjanje okolnosti koje pogoduju ili podstiču izvršavanje novih djela nasilja u porodici.

  1. Zaštitna mjera udaljenja iz stana, kuće ili nekog drugog stambenog prostora i zabrana vraćanja u stan, kuću ili neki drugi stambeni prostor može se izreći osobi koja je učinila nasilje prema članu porodice sa kojim živi u stanu, kući ili nekom drugom stambenom prostoru, ako postoji opasnost da bi bez provođenja ove mjere nasilna osoba mogla ponovo učiniti radnje nasilja.
    2. Zaštitna mjera zabrane približavanja žrtvi nasilja u porodici može se izreći osobi koja je učinila nasilje u porodici.
    3. Zaštitna mjera zabrane uznemiravanja i uhođenja može seizreći osobi koja uznemirava ili uhodi člana porodice, a postoji opasnost da se takvo ponašanje ponovi.
    4. Zaštitna mjera obaveznog psihosocijalnog tretmana može se izreći nasilnoj osobi radi otklanjanja uzroka njenog nasilničkog ponašanja ili ako postoji opasnost da ta osoba nasilje ponovi. Cilj provedbe zaštitne mjere je potaknuti učinioca nasilja u porodici da postane svjestan svog nasilničkog ponašanja, prepozna svoju odgovornost, te usvoji obrasce nenasilničkog ponašanja.
    5. Zaštitnu mjeru obaveznog liječenja od ovisnosti nadležni sud izreći će nasilnoj osobi koja je nasilje učinila pod uticaje ovisnosti od alkohola, opojnih droga ili drugih psihoaktivnih supstanci, ako postoji opasnost da se radnje nasilja ponove.

Novosti

Tuzla dobila prvi mural posvećen žrtvama nasilja u porodici

Tuzla dobila prvi mural posvećen žrtvama nasilja u porodici

Tuzla je dobila prvi mural posvećen zaštiti žrtava nasilja u porodici, a oslikan je na zidu kuće koja se nalazi u jednom od najprometnijih dijelova  grada „skveru“.  Mural je urađen u okviru kampanje „Čuješ, Vidiš Znaš – Reaguj! Pozovi 122“, i ima za cilj da kroz...

Završena kampanja Čuješ, Vidiš, Znaš – Reaguj! Pozovi 122

Završena kampanja Čuješ, Vidiš, Znaš – Reaguj! Pozovi 122

Kampanja Čuješ, Vidiš, Znaš – Reaguj! Pozovi 122 koja je najavljena 26. novembra 2020. godine, zvanično je završena  krajem aprila 2021. godine. Kampanja je realizirana u okviru regionalnog projekta „Sprovođenje normi, mjenjanje stavova“ kojeg finansira Europska...

Prijava nasilja u porodici je obaveza!

Osoba koja ne izvrši obavezu prijavljivanja radnji nasilja u porodici  čini prekršaj osim u slučaju kada nasilje u porodici prijavi žrtva nasilja.

ZAKON O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI – POJAM NASILJA

Radnje nasilja u porodici ili prijetnje tim radnjama, u smislu stava 1. ovog člana, su:
1) svaka primjena fizičke sile na fizički ili psihički integritet člana porodice,

2) svako postupanje jednog člana porodice koje može prouzrokovati ili izazvati opasnost da će prouzrokovati fizičku ili psihičku bol ili patnju,

3) prouzrokovanje straha ili osobne ugroženosti ili povrede dostojanstva člana porodice ucjenom ili drugom prinudom,

4) fizički napad člana porodice na drugog člana porodice, bez obzira na to da li je nastupila fizička povreda ili nije,

5) verbalni napad, vrijeđanje, psovanje, nazivanje pogrdnim imenima, te drugi načini grubog uznemiravanja člana porodice od drugog člana porodice,

6) seksualno uznemiravanje,

7) uhođenje i svi drugi slični oblici uznemiravanja drugog člana porodice,

8) oštećenje ili uništenje zajedničke imovine ili imovine u posjedu,

9) upotreba fizičkog nasilja ili prouzrokovanje straha sa ciljem oduzimanja prava na ekonomsku nezavisnost zabranom rada ili držanjem člana porodice u odnosu zavisnosti ili podređenosti,

10) upotreba fizičkog i psihičkog nasilja prema djeci i zanemarivanje u njihovom odgoju,

11) fizičko i psihičko nasilje prema starim, iznemoglim osobama i zanemarivanje u njihovom njegovanju i liječenju,

12) nasilna izolacija ili ograničenje slobode kretanja člana porodice i

13) propuštanje dužne pažnje i nepružanje pomoći i zaštite članu porodice i pored obaveze prema zakonu.

VRSTE I SVRHA ZAŠTITNIH MJERA

Učiniocima nasilja u porodici izriču se sljedeće zaštitne mjere:

Udaljenje iz stana, kuće ili nekog drugog stambenog prostora i zabrana vraćanja u stan, kuću ili neki drugi stambeni prostor.

Zabrana približavanja žrtvi nasilja.

Zabrana uznemiravanja i uhođenja osobe izložene nasilju.

Obavezan psihosocijalni tretman.

Obavezno liječenje od ovisnosti.

Privremeno lišenje slobode i zadržavanje.

Vive Žene na društvenim mrežama

Call Now ButtonPrijavi nasilje